...

ubezpieczenia

Mieszkaniowe

Pozwala zabezpieczyć przede wszystkim zgromadzony majątek (wyposażenie) oraz części budynku przed poważnymi szkodami. Ochrona z ubezpieczenia domu lub mieszkania obejmuje szkody w częściach budynku oraz jego wyposażeniu. Ubezpieczenie  nieruchomości obejmuje zniszczenia i straty na skutek działania żywiołów, nagłych zdarzeń, wandalizmu, kradzieży.

Samochodowe

W ofercie znajdą Państwo obowiązkowe ubezpieczenia OC wielu firm ubezpieczeniowych w jednym miejscu oraz ubezpieczenia dodatkowe, jak np. AC, NNW czy Assistance.

 

 

Na życie

Pozwala zabezpieczyć najbliższych na wypadek śmierci, które można rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne (np. pobyt w szpitalu czy ciężkie zachorowanie). Niejednokrotnie jest też wymagane przez bank, w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego. Nowością na rynku jest ubezpieczenie z gwarancją zwrotu całkowitej wpłaconej składki w przypadku niespełnienia warunku ubezpieczenia, czyli dożycia do końca trwania okresu ubezpieczenia – tzw. ubezpieczenie ze zwrotem.

logo joanna sidelnik
Nie przekładam zysku
nad reputację

Menu

Wszystkie prawa zastrzeżone – Joanna Sidelnik | Projekty opracowany i wykonany przez Hubert Jakubowski

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.